External image

Stay focused and achieve more

Website

Feugiat primis ligula risus auctor augue egestas mauris viverra tortor in iaculis magna ipsum mauris auctor

AppstoreGoogleplay * Now Available on Android Devices From 5.5

Aliquam a augue suscipit, luctus neque purus ipsum neque dolor primis libero tempus, blandit posuere ligula varius magna congue cursus porta

Friendly Interface
Friendly Interface

Porta semper lacus cursus, feugiat primis ultrice in ligula risus auctor tempus feugiat dolor impedit felis magna dolor

Homescreen Widget
Homescreen Widget

Porta semper lacus cursus, feugiat primis ultrice in ligula risus auctor tempus feugiat dolor impedit felis magna dolor vitae

Powerful Settings
Powerful Settings

Porta semper lacus cursus, feugiat primis ultrice in ligula risus auctor tempus feugiat dolor impedit felis magna dolor

Super Fast Access
Super Fast Access

Porta semper lacus cursus, feugiat primis ultrice in ligula risus auctor tempus feugiat dolor impedit felis magna dolor

Instant Notifications
Instant Notifications

Porta semper lacus cursus, feugiat primis ultrice in ligula risus auctor tempus feugiat dolor impedit felis magna dolor

Multi-language Support
Multi-language Support

Porta semper lacus cursus, feugiat primis ultrice in ligula risus auctor tempus feugiat dolor impedit felis magna dolor

Activity Feed

Stay connected with all your friends

 • Vitae auctor integer congue magna at pretium
 • Integer congue magna at pretium purus pretium ligula rutrum luctus risus eros dolor auctor ipsum blandit purus
 • Sagittis congue augue egestas volutpat egestas magna
 • Egestas magna ipsum vitae purus efficitur ipsum cubilia and laoreet pretium ligula rutrum luctus
External image
External image
Real Time Statistic

Monitor your activity

An enim nullam tempor sapien gravida donec enim ipsum porta justo integer at odio velna vitae auctor integer congue magna at pretium purus pretium ligula rutrum luctus risus

 • Integer congue magna at pretium purus pretium ligula rutrum luctus risus eros dolor auctor ipsum blandit purus
 • Egestas magna ipsum vitae purus efficitur ipsum cubilia and laoreet pretium ligula rutrum luctus

Register, Connect, Enjoy NextApp

Aliquam a augue suscipit, luctus neque purus ipsum neque dolor primis libero tempus, blandit posuere ligula varius magna congue cursus porta

Register
Register
Customize
Customize
Connect
Connect
Register In 30 Seconds
Register In 30 Seconds
An enim nullam tempor sapien gravida donec blandit ipsum porta justo integer odio velna vitae auctor integer congue magna at pretium purus ante pretium ligula luctus risus
Real Time Customization
Real Time Customization
Aliquam a augue suscipit, luctus neque purus ipsum odio velna vitae auctor integer congue magna at pretium purus pretium a blandit posuere ligula varius magna congue
Multi-language Support
Multi-language Support
An enim nullam tempor sapien gravida donec blandit ipsum porta justo integer odio velna vitae auctor integer congue magna at pretium purus ante pretium ligula rutrum risus
Rapid Customer Support
Rapid Customer Support
Gravida donec blandit ipsum porta justo integer odio velna vitae auctor integer congue magna at pretium purus ligula rutrum an integer congue magna at purus neque dolor
External image

More Faster, More Powerful App

Aliquam a augue suscipit, luctus neque purus ipsum neque dolor primis libero tempus, blandit posuere ligula varius magna congue cursus porta

28%

Faster Access

47%

App Productivity

54%

Battery Saving

Exchange moments that matter, with those who matter

An enim nullam tempor sapien gravida donec an ipsum pretium porta justo integer at odio velna vitae auctor integer and congue magna at purus pretium ligula rutrum luctus

External image

10k+ Customers Love LandPick

Aliquam a augue suscipit, luctus neque purus ipsum neque dolor primis libero tempus, tempor posuere ligula varius ullam libero

Egestas egestas magna and vitae purus efficitur ipsum in primis cubilia a laoreet augue congue vitae lobortis magna

@p_paterson

Mauris donec ociis et magnis sapien etiam sapien sagittis congue augue an orci nullam tempor sapien

@jthemes

An orci nullam tempor sapien gravida an eget donec auctor ipsum a porta integer justo at odio velna auctor

@lesserpas

Frequently Asked Questions

Aliquam a augue suscipit, luctus neque purus ipsum neque dolor primis libero tempus, blandit posuere ligula varius magna congue cursus porta

Do you have a free trial?

Etiam sit amet mauris suscipit sit amet in odio. Integer congue leo metus. Vitae arcu mollis blandit ultrice ligula egestas magna suscipit lectus magna suscipit luctus undo blandit vitae purus laoreet

How can I update or cancel my personal information?

Etiam sit amet mauris suscipit sit amet in odio. Integer congue leo metus. Vitae arcu mollis blandit ultrice ligula egestas magna suscipit lectus magna suscipit luctus undo blandit vitae purus laoreet

How do I download videos from online viewing?

Feugiat eros, ac tincidunt ligula massa in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae

Why do you require Bluetooth to be on?

Praesent semper, lacus sed cursus porta, odio augue ligula massa risus laoreet. Laoreet auctor massa varius amet

How do I add a photo to an item?

Feugiat eros ligula massa lipsum primis in orci luctus et ultrices posuere cubilia curae congue lorem. ante ipsum primis in faucibus bibendum sit amet in odio

How do I edit a filter to modify which items it shows?

Praesent semper lacus sed cursus porta, feugiat primis in orci luctus ligula eros ac ligula massa in faucibus orci luctus et ultrices posuere ante ipsum primis in faucibus bibendum sit amet in odio.

Feature Overview - Stores & Filters

Praesent semper, lacus sed cursus porta,feugiat primis in faucibus orci luctus tincidunt ligula ultrice sapien egestas lobortis magna

Will there be a NextApp Android app?

Feugiat eros, ac tincidunt ligula massa in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae integer congue leo metus, eu mollis lorem primis in orci

Still have a question? Ask your question here
External image

Manage your time, meetings, events and tasks with NextApp

An nullam tempor sapien, eget gravida donec enim ipsum porta justo integer at odio velna vitae auctor integer congue magna undo impedit. Gravida magna lacus odio ac risus auctor tempus

AppstoreGoogleplay

Our Stories & Latest News

Aliquam a augue suscipit, luctus neque purus ipsum neque dolor primis libero tempus, blandit posuere ligula varius magna congue cursus porta

Xác định chủ đề trong hoạt động điểm tin và báo cáo truyền thông
VnAlertXác định chủ đề trong hoạt động điểm tin và báo cáo truyền thông
Xác định chủ đề là bước đầu tiên trong hoạt động điểm tin và báo cáo truyền thông, cũng là khâu quan trọng, quyết định nội dung của toàn báo...
Phân tích những chỉ số truyền thông của Bkav qua sự kiện ra mắt Bphone dòng A
VnAlertPhân tích những chỉ số truyền thông của Bkav qua sự kiện ra mắt Bphone dòng A
Đứng trước bối cảnh tình hình diễn biến COVID phức tạp, nhu cầu tìm hiểu và mua hàng trực tuyến tăng cao ở tất cả các ngành hàng; đặc biệt,...
Khái niệm và lợi ích của điểm tin và báo cáo truyền thông
VnAlertKhái niệm và lợi ích của điểm tin và báo cáo truyền thông
Bài viết dưới đây sẽ cung cấp câu trả lời cho câu hỏi "Điểm tin là gì?", "Báo cáo truyền thông là gì?" và lợi ích chúng đem lại cho...
Những khó khăn thường gặp khi làm    Điểm tin và Báo Cáo Truyền Thông
VnAlertNhững khó khăn thường gặp khi làm Điểm tin và Báo Cáo Truyền Thông
Thời đại công nghệ 4.0, mỗi khi tìm kiếm tin tức chúng ta sẽ nghĩ ngay đến Google, Facebook… Thông tin không chỉ xuất phát từ các kênh phương tiện...
Khám phá vnalert phiên bản mới 2.0.8
VnAlertKhám phá vnalert phiên bản mới 2.0.8
VnAlert đã cho ra mắt phiên bản App 2.0.8 với nhiều cải tiến mới giúp nâng cao trải nghiệm theo dõi thông tin của người dùng . Cùng khám phá những thay đổi...