Xác định chủ đề trong hoạt động điểm tin và báo cáo truyền thông

Lê Vũ Vũ Ngân

Xác định chủ đề là bước đầu tiên trong hoạt động điểm tin và báo cáo truyền thông, cũng là khâu quan trọng, quyết định nội dung của toàn báo cáo. Bài viết dưới đây sẽ trả lời cho câu hỏi “Tại sao phải xác định chủ đề và như thế nào là một chủ đề tốt?”. 

Khi thực hiện báo cáo truyền thông, chủ đề là vấn đề cơ bản, được đề cập xuyên suốt trong báo cáo, nhằm thể hiện vấn đề đang xảy ra trên truyền thông có ý nghĩa đối với tổ chức.

Chủ đề giống như linh hồn của một báo cáo, giúp cho toàn bộ báo cáo đi theo một khung nội dung nhất định, tránh lan man, không đúng trọng tâm. Nhờ vậy, ta không cần tiến hành thu thập dữ liệu của toàn bộ thị trường mà chỉ chọn 3-5 chủ đề quan trọng nhất đối với tổ chức để tập trung phân tích.

Một chủ đề tốt là chủ đề đủ rộng (bao quát toàn bộ thông tin muốn theo dõi), đủ sâu (trả lời cho một vấn đề cụ thể), có tính cập nhật (tin tức không bị lạc hậu), có chọn lọc (phù hợp với mục tiêu của tổ chức).

Đối với mỗi tổ chức sẽ có những khía cạnh khác nhau cần quan tâm, và mỗi khía cạnh đó sẽ là một chủ đề để khai thác trên truyền thông. Ví dụ:

– Tổ chức nhà nước: Hoạt động lãnh đạo; sự việc nổi cộm; chính sách mới; thông tin nghiệp vụ…

– Doanh nghiệp tư nhân: Thương hiệu; sản phẩm; CEO/hội đồng quản trị; đối thủ cạnh tranh; ngành/lĩnh vực kinh doanh…

Một mẹo nhỏ, giúp bạn quyết định chủ đề một cách nhanh chóng – “đọc”. Đọc các thông tin thuộc hoặc gần gũi với lĩnh vực của bạn. Việc cập nhật tin tức thường xuyên, ngoài nắm bắt được nhiều thông tin, sẽ giúp bạn cải thiện khả năng đánh giá các vấn đề thu hút truyền thông. Từ đó tăng tính sáng tạo chủ đề cho chiến dịch truyền thông mới.

Tóm lại, chủ đề thể hiện vấn đề mà tổ chức quan tâm và báo cáo truyền thông thể hiện góc nhìn của truyền thông đối với vấn đề đấy.Chúng tôi hi vọng, bài viết này sẽ củng cố thêm cho bạn tầm quan trọng của việc xác định chủ đề. Hy vọng sẽ các bạn xác định chủ đề một cách hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Tham gia group https://zalo.me/g/jisrxf402 để cập nhật thông tin mới nhất liên quan đến hoạt động điểm tin và báo cáo truyền thông.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Add Comment *

Name *

Email *

Website