Bytedance: kỳ lân công nghệ có giá trị nhất thế giới

Công ty nào là kỳ lân công nghệ có giá trị nhất thế giới? Apple, AirBnb, Uber và thậm chí...