Cập nhật lần cuối: 12 tháng 08, 2020

1. Giới thiệu

Cảm ơn bạn đã lựa chọn sử dụng VnAlert !

Với VnAlert, chúng tôi muốn cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất có thể để đảm bảo rằng bạn thích dịch vụ của chúng tôi. Để làm điều này, chúng tôi cần hiểu thói quen cập nhật và theo dõi thông tin của bạn. Từ đó, chúng tôi có thể cung cấp một dịch vụ đặc biệt và được cá nhân hóa dành riêng cho bạn. Quyền riêng tư của bạn và bảo mật dữ liệu cá nhân (sau đây gọi là “Quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu cá nhân”), và sẽ luôn luôn cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi muốn giải thích một cách minh bạch cách thức và lý do chúng tôi thu thập, lưu trữ, chia sẻ và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn.
Đó là mục tiêu của chúng tôi và Chính sách quyền riêng tư này (sau đây gọi là “Chính sách”) sẽ giải thích chính xác những gì chúng tôi muốn nói. Chi tiết bạn vui lòng xem các hạng mục nội dung bên dưới.

2. Về Chính sách quyền riêng tư

Chính sách này đưa ra các chi tiết cần thiết liên quan đến mối quan hệ dữ liệu cá nhân của bạn với Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông AIV Group. Chính sách này áp dụng cho tất cả các dịch vụ của VnAlert và bất kỳ dịch vụ liên quan nào (sau đây gọi chung là “dịch vụ VnAlert”). Các điều khoản chi phối việc bạn sử dụng Dịch vụ VnAlert được xác định trong Điều khoản và Điều kiện sử dụng của chúng tôi.

Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể phát triển mới hoặc cung cấp các dịch vụ bổ sung. Nếu việc giới thiệu các dịch vụ mới hoặc bổ sung này dẫn đến bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với cách chúng tôi thu thập hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thêm thông tin, các điều khoản hoặc chính sách bổ sung. Trừ khi có quy định khác khi chúng tôi giới thiệu các dịch vụ mới hoặc bổ sung này, chúng sẽ phải tuân theo Chính sách này.

Mục đích của Chính sách này là:

 • Đảm bảo rằng bạn hiểu dữ liệu cá nhân nào chúng tôi thu thập, lý do tại sao chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu đó và chúng tôi chia sẻ dữ liệu đó với ai;

 • Giải thích cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân mà bạn chia sẻ với chúng tôi để cung cấp cho bạn trải nghiệm tuyệt vời khi bạn đang sử dụng Dịch vụ VnAlert; và

 • Giải thích các quyền và lựa chọn của bạn liên quan đến dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập và xử lý về bạn và cách chúng tôi sẽ bảo vệ quyền riêng tư của bạn.

Chúng tôi hy vọng điều này sẽ giúp bạn hiểu các cam kết riêng tư của chúng tôi với bạn. Để biết thêm về các điều khoản được sử dụng trong Chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin ở Phần 12: Cách thức liên hệ bên dưới. Ngoài ra, nếu bạn không đồng ý với nội dung của Chính sách này, thì hãy nhớ rằng đó là lựa chọn của bạn cho dù bạn muốn sử dụng Dịch vụ VnAlert.

 

3. Quyền lợi của bạn

Quy định bảo vệ dữ liệu chung cung cấp một số quyền nhất định cho các cá nhân liên quan đến dữ liệu cá nhân của họ. Theo đó, chúng tôi rất vui khi cung cấp các điều khiển truy cập và minh bạch để giúp người dùng tận dụng các quyền đó. Khi có sẵn và ngoại trừ bị giới hạn theo luật hiện hành, các quyền dành cho cá nhân là:

 • Quyền truy cập – quyền được thông báo và yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý về bạn;

 • Quyền cải chính – quyền yêu cầu chúng tôi sửa đổi hoặc cập nhật dữ liệu cá nhân của bạn ở nơi không chính xác hoặc không đầy đủ;

 • Quyền xóa – quyền yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của bạn;

 • Quyền hạn chế – quyền yêu cầu chúng tôi tạm thời hoặc vĩnh viễn ngừng xử lý tất cả hoặc một số dữ liệu cá nhân của bạn;

 • Quyền phản đối: bất cứ lúc nào, quyền phản đối chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn với lý do liên quan đến tình huống cụ thể của bạn; quyền phản đối dữ liệu cá nhân của bạn đang được xử lý cho các mục đích tiếp thị trực tiếp;

 • Quyền chuyển đổi dữ liệu – quyền yêu cầu một bản sao dữ liệu cá nhân của bạn ở định dạng điện tử và quyền truyền dữ liệu cá nhân đó để sử dụng trong dịch vụ của một bên khác; và

 • Quyền không phải chịu quyết định tự động – quyền không phải chịu quyết định chỉ dựa trên việc ra quyết định tự động, bao gồm cả hồ sơ, trong đó quyết định sẽ có hiệu lực pháp lý đối với bạn hoặc tạo ra hiệu ứng tương tự.

Để cho phép bạn tìm hiểu thêm về các quyền này, hãy thực hiện các quyền này một cách dễ dàng và ghi lại các tùy chọn của bạn liên quan đến cách VnAlert sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi cung cấp các tài nguyên sau:

 • Cài đặt bảo mật (được truy cập qua trang tài khoản của bạn) – cho phép bạn thực hiện các lựa chọn về việc xử lý một số dữ liệu cá nhân nhất định

 • Cài đặt thông báo (được truy cập qua trang tài khoản của bạn) – cho phép bạn chọn thông tin tiếp thị nào bạn nhận được từ VnAlert. Bạn có thể chuyển các cài đặt này để chọn tham gia hoặc không nhận các loại thông báo đẩy và email khác nhau. Xin lưu ý rằng các thông báo tiếp thị qua email từ VnAlert bao gồm cơ chế từ chối trong chính thư đó (ví dụ: liên kết hủy đăng ký trong các email chúng tôi gửi cho bạn). Nhấp vào liên kết trong email sẽ loại bạn khỏi các tin nhắn tiếp theo của danh mục đó (ví dụ: Cập nhật từ khoá mới). Bạn có thể sử dụng trang Cài đặt thông báo để thực hiện các lựa chọn về tất cả các danh mục email và đẩy truyền thông tiếp thị.

 • Chính sách cookie – cung cấp thêm thông tin về cách chúng tôi sử dụng cookie, bao gồm quảng cáo dựa trên sở thích. Bạn cũng sẽ tìm thấy thông tin về cách bạn có thể quản lý tùy chọn cookie của mình và từ chối một số loại theo dõi nhất định; và

 • Tài nguyên hỗ trợ khách hàng – Chúng tôi có một số trang trên trang web hỗ trợ khách hàng, hướng dẫn thêm về các câu hỏi bảo vệ dữ liệu.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về quyền riêng tư, quyền của bạn hoặc cách thực hiện chúng, vui lòng liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu theo thông tin tại Phần 12: Cách thức liên hệ. Nếu bạn lo ngại về việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi hy vọng bạn sẽ tiếp tục làm việc với chúng tôi để giải quyết chúng. Tuy nhiên, bạn cũng có thể liên hệ và có quyền khiếu nại với Cơ quan bảo vệ dữ liệu địa phương của bạn.

4. Dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập

a. Dữ liệu cá nhân do bạn cung cấp hoặc được chúng tôi thu thập để cho phép bạn đăng ký và sử dụng Dịch vụ VnAlert. Chúng có thể gồm tên người dùng, địa chỉ email, số điện thoại, ngày sinh, giới tính, địa chỉ đường phố và quốc gia của bạn.

Một số dữ liệu cá nhân chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp là bắt buộc để tạo tài khoản của bạn. Bạn cũng có tùy chọn cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân bổ sung để tài khoản của bạn được cá nhân hóa hơn.

Dữ liệu cá nhân chính xác mà chúng tôi sẽ thu thập tùy thuộc vào cách bạn tạo tài khoản và liệu bạn có sử dụng dịch vụ của bên thứ ba (như Facebook) để đăng ký và sử dụng Dịch vụ VnAlert hay không. Nếu bạn sử dụng dịch vụ của bên thứ ba để tạo tài khoản, chúng tôi sẽ nhận dữ liệu cá nhân thông qua dịch vụ bên thứ ba đó nhưng chỉ khi bạn đồng ý với dịch vụ bên thứ ba đó chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với chúng tôi.

b. Dữ liệu cá nhân được thu thập về bạn khi bạn truy cập và / hoặc sử dụng Dịch vụ VnAlert, bao gồm:

 • Thông tin về các hạng mục dịch vụ bạn sử dụng trong VnAlert của bạn;

 • Thông tin về các tương tác của bạn với Dịch vụ VnAlert như truy vấn tìm kiếm của bạn (bao gồm ngày và giờ của bất kỳ yêu cầu nào bạn thực hiện), lịch sử tìm kiếm, tạo thông báo, danh sách thông báo bạn tạo, lịch sử duyệt web và tương tác của bạn với Dịch vụ VnAlert, nội dung, người dùng VnAlert khác. Điều này cũng có thể bao gồm chi tiết về việc bạn sử dụng các ứng dụng của bên thứ ba liên quan đến Dịch vụ VnAlert;

 • Suy luận về thói quen và sở thích của bạn dựa trên việc bạn sử dụng Dịch vụ VnAlert;

 • Nội dung người dùng mà bạn đăng lên VnAlert, chẳng hạn như ảnh, tiêu đề thông báo và tương tác với nhóm Dịch vụ khách hàng VnAlert. Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ chỉ truy cập máy ảnh hoặc ảnh từ thiết bị của bạn nếu bạn cho phép chúng tôi làm như vậy và chúng tôi sẽ chỉ truy cập hình ảnh mà bạn chọn để chia sẻ với chúng tôi và siêu dữ liệu liên quan đến những hình ảnh đó, chẳng hạn như loại tệp và kích thước của hình ảnh. Chúng tôi sẽ không bao giờ quét hoặc nhập thiết bị của bạn Thư viện ảnh hoặc cuộn camera.

 • Một số dữ liệu kỹ thuật, có thể bao gồm: Thông tin URL; định danh trực tuyến bao gồm dữ liệu cookie và địa chỉ IP; thông tin về các loại thiết bị bạn đang sử dụng như ID thiết bị duy nhất, loại kết nối mạng (ví dụ: wifi, 3G, LTE, Bluetooth), nhà cung cấp, hiệu suất mạng và thiết bị, loại trình duyệt, ngôn ngữ, thông tin cho phép quản lý quyền kỹ thuật số, hệ điều hành, và phiên bản ứng dụng VnAlert; thuộc tính thiết bị của các thiết bị trên mạng wifi có sẵn để kết nối với Dịch vụ VnAlert (chẳng hạn như tivi); vị trí không chính xác của bạn, có thể được lấy hoặc suy ra từ một số dữ liệu kỹ thuật nhất định (ví dụ: địa chỉ IP, cài đặt ngôn ngữ của thiết bị hoặc tiền tệ thanh toán), để tuân thủ các yêu cầu địa lý trong thỏa thuận cấp phép của chúng tôi và cung cấp nội dung và quảng cáo được cá nhân hóa cho bạn.

c. Dữ liệu thanh toán

Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân nhất định nếu bạn mua bất kỳ dịch vụ trả phí nào của chúng tôi hoặc thực hiện các giao dịch mua khác thông qua Dịch vụ Bảng Tin Alert. Dữ liệu cá nhân chính xác được thu thập sẽ khác nhau tùy thuộc vào phương thức thanh toán (ví dụ: trực tiếp qua nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động của bạn hoặc theo hóa đơn) nhưng sẽ bao gồm thông tin như:

 

 • Tên;

 • Ngày sinh;

 • Loại thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, ngày hết hạn và một số chữ số của số thẻ của bạn;

 • Mã bưu điện;

 • Số điện thoại;

 • Chi tiết về lịch sử mua hàng và thanh toán của bạn.

d. Dữ liệu khảo sát, tham gia rút thăm trúng thưởng

Khi bạn hoàn thành bất kỳ biểu mẫu nào, trả lời khảo sát hoặc bảng câu hỏi hoặc tham gia một cuộc thi do VnAlert tổ chức, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu cá nhân bạn cung cấp.

e. Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân về bạn từ các bên thứ ba khác nhau. Các nguồn bên thứ ba này thay đổi theo thời gian và bao gồm:

– Đối tác xác thực:

Nếu bạn đăng ký hoặc đăng nhập vào dịch vụ của chúng tôi bằng thông tin xác thực của bên thứ ba (ví dụ: Facebook), chúng tôi sẽ nhập thông tin của bạn từ bên thứ ba đó để giúp tạo tài khoản của bạn với chúng tôi.

– Đối tác dịch vụ kỹ thuật:

Chúng tôi làm việc với các đối tác dịch vụ kỹ thuật cung cấp cho chúng tôi một số dữ liệu nhất định, chẳng hạn như địa chỉ IP thành dữ liệu vị trí không chính xác (ví dụ: thành phố, tiểu bang), để cho phép chúng tôi cung cấp Dịch vụ VnAlert, nội dung và tính năng.

– Đối tác thanh toán:

Nếu bạn chọn thanh toán cho một dịch vụ hoặc tính năng bằng hóa đơn, chúng tôi có thể nhận dữ liệu từ các đối tác thanh toán của chúng tôi để cho phép chúng tôi gửi hóa đơn cho bạn, xử lý khoản thanh toán của bạn và cung cấp cho bạn những gì bạn đã mua.

– Nhà quảng cáo và các đối tác quảng cáo khác:

Chúng tôi có thể có được một số dữ liệu nhất định về bạn, chẳng hạn như id cookie, id thiết bị di động hoặc địa chỉ email và suy luận về thói quen và sở thích của bạn từ một số nhà quảng cáo và đối tác quảng cáo nhất định cho phép chúng tôi cung cấp quảng cáo phù hợp hơn và đo lường quảng cáo của họ hiệu quả.

5. Lý do chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Khi bạn sử dụng hoặc tương tác với Dịch vụ VnAlert, chúng tôi sử dụng nhiều công nghệ khác nhau để xử lý dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn vì nhiều lý do. Chúng tôi đã nêu ra dưới đây lý do tại sao chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn:

 • Để cung cấp và cá nhân hóa Dịch vụ VnAlert.

 • Để hiểu, chẩn đoán, khắc phục sự cố và các vấn đề với Dịch vụ VnAlert.

 • Để đánh giá và phát triển các tính năng, công nghệ mới và các cải tiến cho Dịch vụ VnAlert.

 • Với mục đích tiếp thị, quảng bá và quảng cáo.

 • Để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và yêu cầu thực thi pháp luật.

 • Để thực hiện nghĩa vụ hợp đồng với các bên thứ ba, ví dụ như thỏa thuận cấp phép và thực hiện hành động thích hợp đối với các báo cáo về vi phạm sở hữu trí tuệ và nội dung không phù hợp.

 • Để thiết lập, thực hiện, hoặc bảo vệ các yêu cầu pháp lý.

 • Để tiến hành lập kế hoạch kinh doanh, báo cáo và dự báo.

 • Để xử lý thanh toán của bạn.

 • Để phát hiện gian lận, bao gồm thanh toán gian lận và sử dụng gian lận Dịch vụ VnAlert.

 • Để tiến hành nghiên cứu

6. Chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn

Những thông tin cá nhân và các bên liên quan chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn:

Các nhà cung cấp dịch vụ:

Chúng tôi làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ hoạt động thay mặt chúng tôi có thể cần quyền truy cập vào một số dữ liệu cá nhân để cung cấp dịch vụ của họ cho chúng tôi. Các công ty này bao gồm những công ty chúng tôi đã thuê để cung cấp hỗ trợ dịch vụ khách hàng, vận hành cơ sở hạ tầng kỹ thuật mà chúng tôi cần cung cấp Dịch vụ VnAlert, hỗ trợ bảo vệ và bảo vệ các hệ thống và dịch vụ của chúng tôi và giúp tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ của VnAlert cũng như các sản phẩm của đối tác, dịch vụ, sự kiện và các chương trình khuyến mãi đồng thương hiệu mà VnAlert tham gia.

Các bên thanh toán:

Chúng tôi sẽ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bộ phận xử lý thanh toán của chúng tôi khi cần thiết để cho phép họ xử lý các khoản thanh toán của bạn và cho các mục đích chống gian lận.

Đối tác quảng cáo

Chúng tôi làm việc với các đối tác quảng cáo để cho phép chúng tôi tùy chỉnh nội dung quảng cáo bạn có thể nhận được trên Dịch vụ VnAlert. Các đối tác này giúp chúng tôi cung cấp quảng cáo và thông điệp quảng cáo phù hợp hơn cho bạn, có thể bao gồm quảng cáo dựa trên sở thích (còn được gọi là quảng cáo hành vi trực tuyến), quảng cáo theo ngữ cảnh và quảng cáo chung trên Dịch vụ VnAlert. Chúng tôi và các đối tác quảng cáo của chúng tôi có thể xử lý một số dữ liệu cá nhân để giúp VnAlert hiểu được sở thích hoặc sở thích của bạn để chúng tôi có thể phân phối quảng cáo phù hợp hơn với bạn.

Đối tác của VnAlert:

Tùy thuộc vào cách bạn đăng ký Dịch vụ VnAlert (ví dụ: thông qua dịch vụ bên thứ ba hoặc nhà cung cấp dịch vụ di động), chúng tôi chia sẻ tên người dùng VnAlert hoặc Dữ liệu người dùng khác khi cần thiết để kích hoạt tài khoản của bạn. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân với bên thứ ba đó về việc bạn sử dụng Dịch vụ VnAlert, chẳng hạn như bạn đã sử dụng ưu đãi ở mức độ nào, đã kích hoạt tài khoản VnAlert hay tích cực sử dụng Dịch vụ VnAlert.

Các nhà nghiên cứu

Chúng tôi sẽ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn cho các hoạt động như phân tích thống kê và nghiên cứu học thuật nhưng chỉ ở dạng ẩn danh.

Các dự án khác trong cùng công ty của VnAlert

Chúng tôi sẽ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các dự án khác trong cùng công ty của VnAlert để thực hiện các hoạt động kinh doanh hàng ngày của chúng tôi và cho phép chúng tôi duy trì và cung cấp Dịch vụ VnAlert cho bạn.

Cơ quan thực thi pháp luật và bảo vệ dữ liệu

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn khi chúng tôi thực sự tin rằng chúng tôi cần phải làm như vậy để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý theo luật hiện hành hoặc phản hồi quy trình pháp lý hợp lệ, như lệnh khám xét, lệnh của tòa án, hoặc trát đòi hầu tòa. Chúng tôi cũng chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn khi chúng tôi tin rằng cần thiết cho mục đích của chính chúng tôi hoặc lợi ích hợp pháp của bên thứ ba liên quan đến an ninh quốc gia, thực thi pháp luật, kiện tụng, điều tra tội phạm, bảo vệ sự an toàn của bất kỳ người nào hoặc để ngăn chặn cái chết hoặc tổn hại cơ thể sắp xảy ra, với điều kiện chúng tôi cho rằng lợi ích đó không bị chi phối bởi lợi ích hoặc quyền cơ bản và quyền tự do của bạn yêu cầu bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn.

Người mua doanh nghiệp của chúng tôi

Chúng tôi sẽ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn trong những trường hợp chúng tôi bán hoặc đàm phán để bán doanh nghiệp của chúng tôi cho người mua hoặc người mua tiềm năng. Trong tình huống này, VnAlert sẽ tiếp tục đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu cá nhân của bạn và thông báo cho bạn trước khi dữ liệu cá nhân của bạn được chuyển đến người mua hoặc trở thành đối tượng của chính sách bảo mật khác.

7. Lưu giữ và xóa dữ liệu

Chúng tôi chỉ giữ dữ liệu cá nhân của bạn miễn là cần thiết để cung cấp cho bạn Dịch vụ VnAlert và cho các mục đích kinh doanh hợp pháp và thiết yếu, chẳng hạn như duy trì hiệu suất của Dịch vụ VnAlert, đưa ra quyết định kinh doanh dựa trên dữ liệu về các tính năng và dịch vụ mới, tuân thủ nghĩa vụ pháp lý, và giải quyết tranh chấp. Chúng tôi giữ một số dữ liệu cá nhân của bạn miễn là bạn là người dùng Dịch vụ VnAlert. Ví dụ: chúng tôi giữ danh sách từ khoá, các thư mục thông báo và thông tin tài khoản của bạn.

Nếu bạn yêu cầu, chúng tôi sẽ xóa hoặc ẩn danh dữ liệu cá nhân của bạn để nó không còn nhận dạng bạn, trừ khi chúng tôi được phép hoặc yêu cầu hợp pháp để duy trì một số dữ liệu cá nhân, bao gồm các tình huống như sau:

Nếu có một vấn đề chưa được giải quyết liên quan đến tài khoản của bạn, chẳng hạn như tín dụng chưa xử lý trên tài khoản của bạn hoặc khiếu nại hoặc tranh chấp chưa được giải quyết, chúng tôi sẽ giữ lại dữ liệu cá nhân cần thiết cho đến khi vấn đề được giải quyết;

Trường hợp chúng tôi cần giữ lại dữ liệu cá nhân cho các nghĩa vụ pháp lý, thuế, kiểm toán và kế toán của mình, chúng tôi sẽ giữ lại dữ liệu cá nhân cần thiết trong khoảng thời gian theo luật hiện hành; và / hoặc,

Khi cần thiết cho lợi ích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi như phòng chống gian lận hoặc để duy trì bảo mật của người dùng của chúng tôi.

8. Liên kết

Chúng tôi có thể hiển thị quảng cáo từ bên thứ ba và nội dung khác liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không thể kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm về nội dung và thực hành quyền riêng tư của bên thứ ba. Nếu bạn nhấp vào quảng cáo hoặc liên kết của bên thứ ba, vui lòng hiểu rằng bạn đang rời khỏi Dịch vụ VnAlert và mọi dữ liệu cá nhân bạn cung cấp sẽ không nằm trong Chính sách này. Vui lòng đọc chính sách bảo mật của họ để tìm hiểu cách họ thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

9. Đảm bảo dữ liệu cá nhân của bạn an toàn

Chúng tôi cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng VnAlert. Chúng tôi thực hiện các biện pháp kỹ thuật phù hợp để giúp bảo vệ tính bảo mật của dữ liệu cá nhân của bạn; tuy nhiên, xin lưu ý rằng không có hệ thống nào là hoàn toàn an toàn. Chúng tôi đã thực hiện các chính sách khác nhau bao gồm giả danh, mã hóa, truy cập và chính sách lưu giữ để bảo vệ chống truy cập trái phép và lưu giữ dữ liệu cá nhân không cần thiết trong hệ thống của chúng tôi.

Mật khẩu của bạn bảo vệ tài khoản người dùng của bạn, vì vậy chúng tôi khuyến khích bạn sử dụng một mật khẩu mạnh duy nhất cho tài khoản VnAlert của bạn, không bao giờ chia sẻ mật khẩu của bạn với bất kỳ ai, giới hạn quyền truy cập vào máy tính và trình duyệt của bạn và đăng xuất sau khi sử dụng Dịch vụ VnAlert.

10. Trẻ em

Chúng tôi cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng VnAlert. Chúng tôi thực hiện các biện pháp kỹ thuật phù hợp để giúp bảo vệ tính bảo mật của dữ liệu cá nhân của bạn; tuy nhiên, xin lưu ý rằng không có hệ thống nào là hoàn toàn an toàn. Chúng tôi đã thực hiện các chính sách khác nhau bao gồm giả danh, mã hóa, truy cập và chính sách lưu giữ để bảo vệ chống truy cập trái phép và lưu giữ dữ liệu cá nhân không cần thiết trong hệ thống của chúng tôi.

Dịch vụ VnAlert không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi. Dịch vụ VnAlert cũng không được cung cấp cho trẻ em ở độ tuổi khiến việc xử lý dữ liệu cá nhân của chúng không hợp pháp hoặc cần có sự đồng ý của phụ huynh để xử lý dữ liệu cá nhân của chúng theo Quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu cá nhân hoặc luật pháp địa phương.

Chúng tôi không cố ý thu thập dữ liệu cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi hoặc dưới giới hạn độ tuổi áp dụng (Giới hạn Tuổi Giới tính). Nếu bạn ở dưới Giới hạn độ tuổi, vui lòng không sử dụng Dịch vụ VnAlert và không cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân nào cho chúng tôi.

Nếu bạn là cha mẹ của một đứa trẻ dưới Giới hạn độ tuổi và biết rằng con bạn đã cung cấp dữ liệu cá nhân cho VnAlert, vui lòng liên hệ với chúng tôi và bạn có thể yêu cầu thực hiện các quyền áp dụng của mình một cách chi tiết trong Phần 3: Quyền lợi của bạn trong Chính sách này.

Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập dữ liệu cá nhân của một đứa trẻ dưới 13 tuổi, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để xóa dữ liệu cá nhân. Điều này có thể yêu cầu chúng tôi xóa tài khoản VnAlert cho đứa trẻ đó.

11. Thay đổi chính sách

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể thay đổi Chính sách này.

Khi chúng tôi thực hiện các thay đổi quan trọng đối với Chính sách này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông báo nổi bật khi thích hợp trong các trường hợp, ví dụ: bằng cách hiển thị thông báo nổi bật trong Dịch vụ VnAlert hoặc bằng cách gửi email và / hoặc thông báo thiết bị. Chúng tôi có thể thông báo trước cho bạn.

Do đó, xin vui lòng đảm bảo rằng bạn đọc bất kỳ thông báo như vậy một cách cẩn thận.

12. Cách thức liên hệ

Cảm ơn bạn đã đọc Chính sách của chúng tôi.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua email: [email protected] hoặc
hotline: 0931 458 189.

Chúng tôi hy vọng bạn sẽ có trải nghiệm tuyệt vời với VnAlert