thị trường
Cái giá phải trả nếu dự đoán sai thời điểm thị trường

Đừng cố dự đoán thời điểm thị trường trong năm 2020, vì nếu sai bạn phải trả cái giá rất